Как се прави дезинфекция?

March 19, 2020
Posted in Блог
March 19, 2020 kalin

Дезинфекцията на вируси е част от живота ни. От градския транспорт до работното място, през магазините и заведенията чак до дома ни. Личните предпазни средства възпрепятстват вируса и намаляват риска от заразяване, но средата около нас се нуждае от редовна и качествена дезинфекция, за да бъде безопасна.

Как да се предпазим от COVID-19?

COVID-19 се разпространява по въздушно-капков път и дълго остава опасен в околната среда. Контактният път на заразяване чрез обекти, които биват докосвани от много хора също крие голям риск за пренасянето му в нашия дом. Затова е важно да обитаваме чиста среда.

Слънчевите лъчи спомагат значително за унищожаването на вирусите и бактериите на открито. Но не така стои въпросът с входовете на жилищните сгради, офисите, магазините. Затворени помещения, особено такива с много контактни повърхности, могат да акумулират вирусни частици и да се превърнат в резервоар на заразата.

Защо е важна дезинфекцията?

Дезинфекцията е важна не само за коронавируса, но и за други болестотворни микроорганизми, които, особено в съчетание с COVID-19, могат да бъдат много опасни. 

Кои дезинфеканти са най-подходящи за дезинфекция?

Деконтаминацията на средата около нас е наша отговорност. Дезинфектантите, използвани в борбата срещу вирусите и бактериите, трябва винаги да бъдат одобрени от контролните органи и ефективни. Работата с тях да се извършва от специалисти, които са запознати с последните препоръки на СЗО и местните власти.

Информационните канали са задръстени с противоречиви съвети, за това ви препоръчваме да се доверявате само на лицензирани професионални компании. Дезинфекцията не е просто пръскане, а отговорен процес обусловен от редица специфики.

Грешният избор на препарати или неумението за работа с тях могат да доведат до два негативни ефекта:
* Неефективна дезинфекция = никаква дезинфекция и измамно спокойствие
* Негативни последици за здравето на човека със или без коронавирус

Не заменяйте един риск с друг!