ДЕЗИНФЕКЦИЯ БГ - отговорното решение!

ДЕЗИНФЕКЦИЯ БГ

Входове | Общи пространства | Офиси | Обществени сгради
Повикай ни!

Дезинфекция BG - Отговорният избор.

Използваме дезинфектанти с доказано антивирусно действие. Следваме Алгоритъма на дезинфекционни мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19 от 08.03.2020г. и НАРЕДБА № 1 за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от 5 януари 2018г. на МЗ. Имаме 10г. опит в дезинфекция и борба с вредителите.

Дезинфекция на офиси

За безопасна работна среда.

Дезинфекция на домове

За да предпазите най-близките си.

Предпазете вашето здраве

Дезинфекцията е най-добрата превенция срещу разпространението на заразни болести.

Направи отговорния избор.

Предпази себе си и близките си. Повикай ни за дезинфекция днес.